PROJEKTI

Zagon podjetja Krojaštvo Rožman 

Družinsko podjetje Krojaštvo Rožman d.o.o., ki se nahaja na obmejnem problemskem območju in sedežem v občini Brežice, se sooča z negativnimi posledicami epidemije covid-19. V okviru projekta “Zagon podjetja Krojaštvo Rožman” želimo izvesti aktivnosti, ki bi zmanjšale posledice izpada prihodkov in poslovanja podjetja. Prav tako želimo ohraniti polno delovanje podjetja oziroma ohraniti vsa delovna mesta, ki so ključna za ponovni zagon poslovanja.  

Namen projekta je ponoven zagon podjetja Krojaštva Rožman d.o.o. in omogočiti ohranitev naših obstoječih delavnih mest, kot v obdobju pred krizo, na obmejnem območju Brežice. Z izvedenim projekta bomo zmanjšali neugodne razmere, povzročene tudi zaradi obmejne odvisnosti s Hrvaško. Na tak način želimo omogočiti ponoven zagon poslovne dejavnosti in polno delovanje našega podjetja. Namen je tudi ohraniti delovna mesta in število zaposlenih s ključnim znanjem za izdelavo oblačil po meri, ki bo pripomoglo tudi pri vstopu na nove trge ter ohraniti konkurenčnost na obstoječih trgih. S podporo podjetja, se bomo lahko uspešno vključili v tržne procese, bili konkurenčni pri komercializaciji in nadaljevanju digitalizacije proizvodov in storitev.  

Cilji projekta so zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja podjetja, polno delovanje podjetja in ohranitev delovnih mest ter znanja v podjetju, ki so ključna za uspešno delovanje podjetja. 

V okviru projekta smo realizirali vse zastavljene cilje, s finančno podporo podjetja, smo zmanjšali posledice izpada prihodkov, uspeli smo ohraniti polno delovanje podjetja čez celo leto 2020, ter najpomembnejše, ohranili smo vsa delovna mesta ter število zaposlenih, še več, izvedli smo izobraževanja za prenos znanja ter začeli z izvajanjem praks s srednjimi šolami. S pomočjo sredstev smo tudi zagotovili dodatno nujno potrebno strojno opremo. 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.« 

lokacija delovni čas email phone cell