Krojaštvo Rožman

Korenine našega družinskega podjetja segajo v petdeseta leta dvajsetega stoletja. Ves čas smo prepoznavni predvsem po izdelavi moških in ženskih vrhnjih oblačil.

Lovska oblačila

Ročno delo

Gasilska oblačila

Gasilska delovna obleka